Social Icons

twitter facebook google plus linkedin email rss feed

Featured Posts

Chuyến đi Nha Trang

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc.

Chuyến đi làm việc tại Quang Châu năm 2006

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc.

This is default featured slide 3 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc.

This is default featured slide 4 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc.

This is default featured slide 5 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc.

This is default featured slide 6 title

Easy to customize it, from your blogger dashboard, not needed to know the codes etc.

KIẾN THỨC VỀ ĐÈN LED GIÚP QUANG HỘP Ở THỰC VẬT.

KIẾN THỨC VỀ ĐÈN LED GIÚP QUANG HỘP Ở THỰC VẬT.
Nhu cầu ánh sáng để quang hộp của thực vật về nhiệt độ màu và lumen.
Về nhiệt độ màu của ánh sáng nhân tạo và quang thông của ánh sáng cọn được gọi là ( lumen ), mà mắt thường chúng ta có thể nhình thấy được. Thực vật quang hộp nhu cầu về ánh sáng không phải là dưa trên xem nhiệt độ màu và lumen mà là dưa trên các giá trị bức xa nhất định.

NGUYÊN TẮC VÀNG SỐ 6 TRONG ĐẮT NHÂN TÂM.

Nguyên Tắc Vàng Số 6 – Luôn nhớ rằng tên một người là âm thanh êm đềm, ngọt ngào và quan trọng nhất đối với họ.

[Chuỗi video tình huống: 30 Nguyên Tắc Vàng Đắc Nhân Tâm Trong Lãnh Đạo Và Quản Lý] – dành riêng cho Việt Nam
Nguyên Tắc Vàng Số 6
 Luôn nhớ rằng tên một người là âm thanh êm đềm, ngọt ngào và quan trọng nhất đối với họ
 

ĐIỀU HƯỚNG

Trang chủ
Hoạt động
Gốc chuyên môm
Bạn bèn
Liên hệ

LIÊN HỆ

LAI NGHIỆP BẢO

Địa chỉ : 172/98 An Dương Vương, P.16,

Q.8, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT : 08-66804466 Fax : 08-62607788

Email : lainghiepbao@gmail.com

Web : www.lainghiepbao.com